۰

تست diode value چیست و چه کاربردی در تعمیرات موبایل دارد ؟

تست دیود ولیو
بازدید 4524

تست diode value چیست و چه کاربردی در تعمیرات موبایل دارد ؟

تست diode value چیست و چه کاربردی در تعمیرات موبایل دارد ؟

توصیه میشود قبل از خواندن این مقاله حتما فیلم بالا را ببنید سپس مطالب را بخوانید

قبل از هر چیز اگر نحوه کار با مولتی متر را بلد نستید متن نحوه کار با مولتی متر را حتما بخوانید (کلیک کنید)

در این پست میخواهیم در مورد تست دیود ولیو توضیح دهیم.

تست diode value در تعمیرات موبایل بسیار کاربردی است و این روزها بسیاری از تعمیرکاران موبایل برای پیدا کردن ایراد های مختلف گوشی از آن استفاده می کنند.

جند نکته قبل از شروع کار

نکته : هیچ ولتاژی مثل باتری ، منبع تغذیه و… نباید به گوشی متصل باشد.(تست باید برای برد خاموش انجام شود)

نکته : تمام آی سی و قطعات باید متصل باشد اما تمام کانکتورها باید جدا شوند (مثلا دوربین و ال سی دی و… وصال نباشند)

نکته : بعضی تعمیرکاران به تست دیود ولیو ، تست امپدانس هم می گویند.

این تست با کمک اندازه گیری مقدار دیود ولیو نتیجه بهتری به ما میدهد.

این تست معمولا با اندازه گیری مقدار ولتاژ دیودی پایه های کانکتور یا قطعات متصل به آی سی (مثل خازن) انجام می شود.

مقادیر دیود ولیو در شماتیک به سه صورت است

  1. OL که به معنی اتصال باز است
  2. مقدار مشخصی مثلا 0.426 نشان داده است
  3. GND به معنی اتصال آن پایه به گراند گوشی است
  4. NC : در این حالت پایه کانتور یا آی سی به هیچ جا وصل نیست.این پایه ارزش عیب یابی ندارد و مولتی متر باید OL نشان دهد.

برای تست دیود ولیو کافی است مولتی متر را بر روی تست دیو قرار دهیم سپس پراپ قرمز را بر روی گرند گوشی (مثلا شیلدها یا منفی باتری )و پراپ مشکی را بر روی قسمتی که میخواهم تست دیود ولیو را اندازه بگیریم قرار میدهیم.

سپس مقداری که مولتی متر به ما نشان میدهد را با مقدار شماتیک مقایسه میکینم:

  1. اگر مقداری که مولتی متر نمایش میدهم از مقدار تست دیود ولیو در شماتیک بیشتر باشد: مثلا در حالتی که GND است ولی مولتی متر عدد نسبتا بزرگ نشان میدهد یا وقتی مقدار دیود ولیو پایه از مقدار دیود ولیو شمایتک بزرگتر باشد یا حتی OL نشان دهد. در این صورت قطعاتی که به صورت سری در مسیر قرار دارد خراب است. یا مسیر مورد نظر دچار قعطی شده است. که با روش هاس تست مسیر و دنبال کردن مسیر در شماتیک میتوان عیب یابی را انجام داد.
  2. اگر مقدار دیود ولیو که مولتی متر نمایش می دهد از مقدار دیود ولیو شماتیک کمتر باشد یا حتی صفر یا اتصال کوتاه نشان دهد. ایراد از اتصالی قطعات مسیر است که با روش هایی مثل تزریق ولتاژ میتوان قطعه معیوب را پیدا کرد.(البته اگر پایه مورد نظر در شماتیک GND باشد مولتی متر باید اتصال کوتاه یا 0 نشان دهد در غیر این صورت مسیر مورد نظر دچار قعطی است)
  3. در پایه هایی که در شماتیک OL  نشان میدهد اگر هنگام تست دیود ولیو عدد نشان داد قطعات که در مسیر به صورت موازی هستند خراب است و با کمک تزریق ولتاژ قطعه معیوب را پیدا میکینم.
  4. اگر مقدار دیود ولیو در شماتیک GND باشد اما مولتی متر عدد نشان میدهد یا اتصال کوتاه (0) نشان دهد، مسیر مورد نظر دچار قعطی شده است که با تکنیک های تست مسیر قطعه معیوب پیدا میشود.

نحوه عیب یابی اتصالی به روش تزریق ولتاژ (کلیک کنید)

نکته: اگر اختلاف مقدار تست دیود ولیو مولتی متر با مقدار دیود ولیو شماتیک زیاد نباشد (مثلا در شماتیک 0.745 باشد ولی در مولتی متر 0.640 باشد) مسیر سالم است.دلیل این اختلاف هم به خاطر تفاوت در مولتی مترها می باشد.

نکته بسیار مهم : معمولا مقادیر تست دیو ولیو با هر مولتی متر متفاوت است. بهترین کار این است که مقادیر را با ملتی متر مشابه انجام شود. مثلا اگر برد سالم A50 را در دسترس دارد، با مولتی متر خودتان تست دیود ولیو را بر روی برد سالم انجام دهید و با برد خراب مقایسه کنید. این بهترین حالت تست دیود ولیو است.

نکته کاربردی : حتی با این روش که برد سالم در دسترس است میتوان قطعات مثل آی سی را هم تست کرد.

 

عیب یابی آی سی با کمک تست دیود ولیو

در شماتیک گوشی دیگر مثل آیفون ممکن است حتی مقادیر دیود ولیو پایه های آی سی نیز داده شود که میتواند در عیب یابی آی سی نیز به ما کمک کند.

در شکل زیر که مربوط  layout آی سی NFC یک گوشی آیفون 13 است میتوانیم با کمک تست ولیو خرابی آی سی را تشخیص دهیم. البته در تشخیص خرابی آی سی تست ولتاژ گیری پایه های ورودی و خروجی آی سی بسیار کاربردی تر است ولی این تست هم برای عیب یابی برای ما بسیار کاربردی می باشد.

نحوه ولتاژ گیری در برد موبایل (کلیک کنید)

 

همانطور که در شکل بالا میبینید مقدار دوید ولیو پایه آی سی مشخص است و شما میتوانید برای تست دیود گرفتن پایه آی سی از قطعات مسیر کمک بگیرید.مثلا در شکل بالا خازن C139 در مسیر پایه آی سی قرار دارد و کافی است پراپ مشکی را به سر خازن (سر خازنی که گراند نیست) متصل کنید و پراپ قرمز را به گرند متصل کنید و مقدار دیود ولیو پایه آی سی را بگیرید و این کار را برای تمام پایه های آی سی تکرار کنید.

سپس مقدار دیود ولیو را همانند توضیحی که در بالا گفتیم مقایسه کنید با این تفاوت که اگر مقدار دیود ولیو  کمتر بود یا آیسی خراب است یا مسیر و پایه ها اتصالی کرده اند و اگر مقدار دیود ولیو بیشتر بود پایه آی سی دچار قعطی شده و با ریبال حل میشود یا آی سی خراب است و باید تعویض شود.

آموزش ریبال آی سی BGA (کلیک کنید)

چند مثال در تعمیر گوشی به روش تست دیود ولیو

در این ویدئو نحوه تست و عیب یابی مسیر تاچ گوشی به روش تست دیود ولیو را نشان میدهیم

در ادامه یک گوشی که تاچ آن کار نمیکند با کمک تست دیود ولیو مسیر که دچار قطعی شده پیدا میشود و با روش تست مسیر قطعه معیوب را پیدا کرده و تعمیر میکنیم حتما این ویدئو را ببنید.

همانطور که در این ویدئو مشاهده کردید تاچ گوشی کار نمیکرد و با کمک مولتی متر و تست دیود ولیو پایه های کانکتور را بررسی کردیم و در یکی از پایه ها مقدار دیود ولیو مولتی متر در مقایسه با مقدار دیود ولیو شماتیک بسیار بیشتر بود. پس نتیجه میگیرم که مسیر پایه کانکتور قطعاتی که به صورت سری در مسیر کانکتور قرار دارد خراب است.

 

با بررسی مسیر کانکتور از قسمت layout شماتیک به CPU گوشی رسیدیم و با ریبال CPU , RAM گوشی مشکل تاچ گوشی حل شد.

تعمیر دوربین گوشی با کمک تست دیود ولیو

 

دوربین این گوشی کار نمیکند با بررسی مقدار دیود ولیو پایه متوجه میشویم که یکی از پایه ها کانکتور که باید 941  باشد، مقدار دیود ولیو زیر را نشان میدهد. متوجه می شویم مشکل از اتصالی مسیر است.

 

با بررسی قطعات موازی متوجه خرابی یکی از خازن های مسیر میشویم که با حذف خازن مقدار دیود ولیو با مقدار شماتیک یکی میشود  و دوربین گوشی کار میکند.

نحوه عیب یابی در این روش از تکنیک تزریق ولتاژ و دوربین حرارتی استفاده شده است که در مقاله تزریق ولتاژ نحوه عیب یابی به روش ترزیق ولتاژ به صورت کامل گفته شده است.

عیب یابی به روش تزریق ولتاژ (کلیک کنید)

نکته مهم : این خازن را حذف نکنید و حتما این خازن را با یک خازن دیگر جایگزین کنید.

در دوره های آموزش تعمیرات موبایل شیراز فیدار که در آموزشگاه تعمیرات موبایل شیراز فیدار انجام می شود در مورد تست دیدو ولیو و اینکه چه گونه با تست دیود ولیو می توانیم عیب یابی را نجام میدهیم توضیح میدهیم

برای اطلاع از اینکه ولتاژ دیود چیست و چه کاربردی دارد حتما لینک مربوط به تست قطعات را بخوانید. ( کلیک کنید )

با کمک این تست diode value علاوه بر اینکه میتوانیم قعطی پایه های زیر آی سی را تشخص دهیم، میتوانیم تشخص دهیم که آیا قطعات مسیر کدام پایه کانکتور خراب است.

تست diode value

مقادیر دیود ولیو در شماتیک DZKJ

 

 

بهتر است موقع انجام تست دیدو ولیو حتما از مولتی متر مشابه استفاده کنیم.

در این لینک در مورد کار با مولتی متر به صورت کامل توضیح دادیم ( کلیک کنید)

اگر نمیدانیم که مقادیر دیود ولیو که داریم با کدام برند مولتی متر گرفته شده است بهتر است یک برد سالم پیدا کرده و تست دیود ولیو را با مولتی متر خودمان انجام دهیم. سپس مقادیر را با تست دیود ولیو که با مولتی متر خودمان گرفتیم مقایسه کنیم.

در ویدئو که قرار دادیم در مورد اینکه تست دیود ولیو چیست و چه گونه انجام می شود به صروت کامل توضیح دادیم پس حتما ویدئو بالا را ببنید.

جمع بندی

در دوره های آموزش تعمیرات موبایل که در آموزشگاه فیدار برگذار میگردد تمام نکته ها و تکنیک های تعمیرات موبایل به صورت کامل و تخصصی به ما آموزش داده میشود.برای شرکت در دوره ها به لینک آموزشگاه تعمیرات موبایل شیراز فیدار مراجعه کنید و برای مشاهده  آموزش ها و تکنیک رایگان تعمیرات موبایل به کانال یوتیوب fidarteam ، آپارات fidarteam و اینستگرام ما به آدرس fidarteam مراجعه کنید

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوال داری کلیک کن
تماس با ما در واتساپ
گروه مشاوره آموزشگاه فیدار
برای مشاوره رایگان تو واتساپ کلیک کن