هاردهای مشابه در گوشی ها

هاردهای مشابه در گوشی ها

هارد های مشابه در گوشی ها هارد های مشابه در گوشی ها A001(16GB) I9082-I9105-I9150-P3100-P5100-P5200-P6800-P7500-T210 N5100-N7000-N8000-N8010-N9000-N9005 HTC BUTTERFLY A002(16GB) I9082-I9105-I9150-P3100-P5100-P5200-P6800-P7500-T210 N5100-N7000-N8000-N8010-N9000-N9005 HTC BUTTERFLY B001(8GB) هارد های…