خلاصه استانداردهای تعمیرکار تلفن های همراه

خلاصه استاندارد های آموزشی

  • هنرجویان و کارجویان گرامی توجه داشته باشید که ساعت آموزشی 130 ساعت میباشد، با توجه به تعداد 15 نفره.
  • تعداد ساعت های آموزشی مطابق تعداد نفرات در قسمت  *اطلاع از دوره های آموزشی*  گفته شده است.
  • خلاصه استاندارد شماره1
    خلاصه استاندارد شماره1

    خلاصه استاندارد شماره 2
    خلاصه استاندارد شماره 2