تعویض سوکیت شارژ

تعویض سوکت شارژ

آموزش طریقه تعویض سوکیت شارژ

جهت تعویض سوکت شارژ در تلفن های همراه به موارد زیر توجه فرمائید:
  • توجه داشته باشید که در اطراف سوکت آیسی چسبی نباشد. ( اگر بود دستمال خیسی برروی آن قرار داده و بعد تعویض کنید.
  • دمای هویه هوای گرم یا بلور 380 درجه و سشوار صنعتی 290 درجه جهت برداشتن سوکت شارژ.( البته دماهای فوق با توجه به قدرتی که دستگاه شما دارد میباشد. )
  • جهت برداشتن با عجله انجام ندهید، زیرا اینکار باعث می شود که پایه های اصلی کنده شود و کار شما را سخت کند.
  • بعد از گذاشتن سوکت شارژ محل را با اسپری خشک و یا تینر تمیز کنید.

فیلم آموزشی تعویض سوکت شارژ

 

 


تیم آموزشگاه تکنیک نوین

تهیه کننده: محمدمهدی محمدی