[…] شارژرها از نظر کیفیت در این دسته قرار میگیرند. شارژرهایی که قیمت آن ها معمولا بیش از 15000 تومان نیست و هیچکس […]