دوره تکمیلی

با سلام آموزشگاه تعمیر موبایل تکنیک با تجربه ترین آموزشگاه تعمیرات موبایل کشور است که دراری کادری با تجربه بسیار بالا در امر آموزش میباشد…