صدای گوشی کپسولی earpiece

صدای گوشی ( earpiece ) و کاربرد آن در تلفن های هوشمند:

صدای گوشی کپسولی صدا، بلندگویی کوچکی می باشد که در بالای گوشی های موبایل جهت شنیدن صدای مخاطب بکار می رود.

کپسولی گوشی یا ایرپایس به شکل زیر می باشد:

صدای گوشی

کپسولی صدا در آیفون

مقدار اهمی earpiece بین 30 و 150 اهم می باشد، که بوسیله مولتی متر می توان در حالت اندازه گیری اُهم سالم بودن آن را تست کرد.

بیشترین معایب در کپسولی صدا می توان گفت:

  • صدا قطع است
  • صدا ضعیف می باشد.
  • صدا همراه با نویز می باشد.

و جهت رفع عیب به نکات زیر می توان توجه کرد:

  • تست در منو جهت اینکه صدا روی حالت بی صدا یا کم نباشد.
  • بررسی حفره قاب، توجه به این حفره های پرده ای شکل در بالای گوشی گرفته نباشد.
  • بررسی ارتباط کپسولی صدا با مادربُرد
  • تست خود کپسولی به وسیله مولتی متر
  • بررسی ظاهری که پارگی نداشته باشد.

سمبل مداری یا شماتیک ( schematic ) کپسولی صدا:

http://www.teknikenovin.ir

شماتیک کپسولی صدا

 

با تشکر از تیم آموزشگاه تکنیک نوین
نویسنده: مهندس محمدمهدی محمدی