دوره تکمیلی

با سلام

آموزشگاه تعمیر موبایل تکنیک با تجربه ترین آموزشگاه تعمیرات موبایل کشور است که دراری کادری با تجربه بسیار بالا در امر آموزش میباشد و با کادر با تجربه خود