اطلاع از زمان بندی آزمون تئوری وعملی تعمیر تلفن های همراه / جواب آزمون تئوری و عملی

آزمون تئوری دوره اول تعمیرکار تلفن های همراه

***** آزمون های اعلام شده جدید ******

کارآموزان گرامی معرفی شده به آزمون به موارد زیر توجه فرمایند:

به زودی اطلاع رسانی می شود.

**********************************************************************************************************************

***** آزمون های برگذار شده گذشته است ******

 • تاریخ آزمون  مورخه ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ روز یکشنبه می باشد.
 • تاریخ آزمون  مورخه ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ روز دوشنبه می باشد.
 • مکان آزمون: سازمان فنی حرفه ای ( آدرس دقیق در کارت ورود به جلسه اعلام  شده است. )
 • زمان دقیق آزمون در کارت ورود جلسه اعلام شده است. ( ساعت حدودی برگذاری از ۸ صبح الی ۱۵ می باشد. )
 • یک جلسه رفع مشکل قبل آزمون برگذار میشود.( جهت تایم و تاریخ برگذاری کلاس از طریق پیامک به شما اعلام می گردد. )
 • دوستان عزیز توجه داشته باشید که جهت دریافت کارت ورود به جلسه  خود، حداقل دو روز قبل از آزمون صادر می شود و بعد قابل دریافت می باشد.
 • توجه داشته باشید با در دست داشتن کارت ملی و یا شناسنامه در محل آزمون شرکت نمائید.
 • جهت دریافت کارت ورود به جلسه خود در قسمت سایت آموزشگاه تکنیک نوین – خدمات ما – دریافت کارت ورود به جلسه، دریافت نمائید.
 • در صورت مشکل با شماره تلفن های (۰۷۱۳۲۳۵۲۷۹۵ – ۰۹۳۷۳۲۵۰۰۱۱ مهندس محمدی ) تماس حاصل فرمایئد.

اسامی معرفی شدگان به آزمون تئوری مرحله اول:

 • تاریخ آزمون  مورخه ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ روز یکشنبه می باشد.

 

۱- احسان قاید طاهری

۲- علی اکبر ژاله 

۳- محمدرضا زارعی

۴- حسین برکاتی

 

 • تاریخ آزمون  مورخه ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ روز دوشنبه می باشد.

 

۱- محمدرضا جمال پور

۲- علیرضا عباسی

 

**********************************************************************************************************************

***** آزمون های برگذار شده گذشته است ******

 • تاریخ آزمون  مورخه ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ روز یکشنبه می باشد.
 • مکان آزمون: سازمان فنی حرفه ای ( آدرس دقیق در کارت ورود به جلسه اعلام  شده است. )
 • زمان دقیق آزمون در کارت ورود جلسه اعلام شده است. ( ساعت حدودی برگذاری از ۸ صبح الی ۱۵ می باشد. )
 • یک جلسه رفع مشکل قبل آزمون برگذار میشود.( جهت تایم و تاریخ برگذاری کلاس از طریق پیامک به شما اعلام می گردد. )
 • دوستان عزیز توجه داشته باشید که جهت دریافت کارت ورود به جلسه  خود، حداقل دو روز قبل از آزمون صادر می شود و بعد قابل دریافت می باشد.
 • توجه داشته باشید با در دست داشتن کارت ملی و یا شناسنامه در محل آزمون شرکت نمائید.
 • جهت دریافت کارت ورود به جلسه خود در قسمت سایت آموزشگاه تکنیک نوین – خدمات ما – دریافت کارت ورود به جلسه، دریافت نمائید.
 • در صورت مشکل با شماره تلفن های (۰۷۱۳۲۳۵۲۷۹۵ – ۰۹۳۷۳۲۵۰۰۱۱ مهندس محمدی ) تماس حاصل فرمایئد.

اسامی معرفی شدگان به آزمون تئوری مرحله اول:

۱- یحیی اکبرپور ( قبول در آزمون )

۲- مهدی رجبی محمودآبادی ( قبول در آزمون )

۳- حسین برکاتی ( عدم حضور در آزمون )

۴- علیرضا عباسی ( عدم حضور در آزمون )

۵- علی محمد باقی سعدی ( قبول در آزمون )

۶- محمد نجفی ( عدم حضور در آزمون )

۷- محمدرضا جمال پور ( مردود در آزمون )

۸- مهدی سطوت ( قبول در آزمون )

۹- ابوذر عباسی ( قبول در آزمون )

۱۰- محمدعلی محمدی خرمی ( قبول در آزمون )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

با عرض تبریک قبولی کارآموزان عزیز در آزمون مرحله اول تئوری تعمیرکار تلفن های همراه

جواب قبولی در آزمون امتحانات تئوری مورخ ۹۷/۰۳/۲۷ روز یکشنبه به شرح زیر میباشد:

۱- یحیی اکبرپور 

۲- مهدی رجبی محمودآبادی 

۳- علی محمد باقی سعدی 

۴- مهدی سطوت 

۵- ابوذر عباسی 

۶- محمدعلی محمدی خرمی 

****

قابل توجه راه یافتگان به آزمون نهایی،عملی تعمیرکار تلفن های همراه، آزمون عملی روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۴/۲۶ ساعت ۱۶ محل آزمون آموزشگاه سفیر دانش میباشد . لذا خواهشمند است آمادگی داشته باشید و همچنین کارت شناسایی فراموش نکنید.

جواب آزمون عملی از سوی سازمان اعلام شد:

۱- یحیی اکبرپور ( قبول در امتحان نهایی )

۲- مهدی رجبی محمودآبادی ( غیبت در امتحان نهایی )

۳- علی محمد باقی سعدی ( قبول در امتحان نهایی )

۴- مهدی سطوت ( نیاز به تلاش بیشتری میباشد )

۵- ابوذر عباسی ( قبول در امتحان نهایی )

۶- محمدعلی محمدی خرمی ( قبول در امتحان نهایی )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*******************************************************************

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • تاریخ آزمون مورخه ۱۳۹۷/۰۴/۰۴روز دوشنبه می باشد.
 • مکان آزمون: سازمان فنی حرفه ای ( آدرس دقیق در کارت ورود به جلسه اعلام  شده است. )
 • زمان دقیق آزمون در کارت ورود جلسه اعلام شده است. ( ساعت حدودی برگذاری از ۸ صبح الی ۱۵ می باشد. )
 • یک جلسه رفع مشکل قبل آزمون برگذار میشود.( جهت تایم و تاریخ برگذاری کلاس از طریق پیامک به شما اعلام می گردد. )
 • دوستان عزیز توجه داشته باشید که جهت دریافت کارت ورود به جلسه  خود، حداقل دو روز قبل از آزمون صادر می شود و بعد قابل دریافت می باشد.
 • توجه داشته باشید با در دست داشتن کارت ملی و یا شناسنامه در محل آزمون شرکت نمائید.
 • جهت دریافت کارت ورود به جلسه خود در قسمت سایت آموزشگاه تکنیک نوین – خدمات ما – دریافت کارت ورود به جلسه، دریافت نمائید.
 • در صورت مشکل با شماره تلفن های (۰۷۱۳۲۳۵۲۷۹۵ – ۰۹۳۷۳۲۵۰۰۱۱ مهندس محمدی ) تماس حاصل فرمایئد.

اسامی معرفی شدگان به آزمون تئوری مرحله اول:

۱- حبیب زارع ( قبول در آزمون )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

با عرض تبریک قبولی کارآموزان عزیز در آزمون مرحله اول تئوری تعمیرکار تلفن های همراه

جواب قبولی در آزمون امتحانات تئوری مورخ ۹۷/۰۴/۰۴ روز دوشنبه شرح زیر میباشد:

۱- حبیب زارع 

****

قابل توجه راه یافتگان به آزمون نهایی،عملی تعمیرکار تلفن های همراه، آزمون عملی روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۴/۲۶ ساعت ۱۶ محل آزمون آموزشگاه سفیر دانش میباشد . لذا خواهشمند است آمادگی داشته باشید و همچنین کارت شناسایی فراموش نکنید.

جواب آزمون عملی از سوی سازمان اعلام شد:

۱- حبیب زارع ( قبول در امتحان نهایی )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موفق و پیروز باشید

آموزشگاه بین المللی

تکنیک نوین