[…] شارژرها از نظر کیفیت در این دسته قرار میگیرند. شارژرهایی که قیمت آن ها معمولا بیش از ۱۵۰۰۰ تومان نیست و هیچکس […]